PAYLAŞ

Sodexo Avavntaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı

Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri olan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı. Hayata geçirilen bu prensipler, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için uygulanması gereken adımları içeriyor.

Bugüne kadar dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve UN Global Compact ortak inisiyatifi ile hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri özel sektörde kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında hayata geçirildi. Bugüne kadar dünya çapında 1459, Türkiye’den ise 160 şirketin imzaladığı prensipler ile kadınların iş dünyasındaki konumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Prensipleri imzalayan Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Burçin Ressamoğlu, “Sodexo dünya çapında toplam 427.000 kadın ve erkek çalışanıyla her gün 100 milyon kadın ve erkeğe hizmet veriyor. Misyonumuz bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve işimizin odağında insan var. Bu sebeple cinsiyet dengesi bizim için stratejik önem taşımaktadır. Çeşitliliğin, şirketimizin sürdürülebilirliği ve yenilikleri ortaya çıkarabilmesi için kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Zira yapılan çalışmalar neticesinde cinsiyet dengesinin sağlandığı şirketlerde daha yüksek çalışan bağlılığı (+4 puan), daha güçlü marka imajı (+5 puan), daha yüksek ciro ve karlılık rakamlarına ulaşıldığı saptanmıştır” dedi.

Sodexo’nun, faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine misyon edindiğini belirten Ressamoğlu, cinsiyet dengesinin toplumsal gelişim üzerindeki olumlu etkisine inandıklarını ve dünyanın birçok farklı coğrafyasında bu konuda Sosyal Sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Ressamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İmzaladığımız Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile bugüne kadar yaptığımız cinsiyet dengesi çalışmalarına yeni bir anlam katıyoruz. Bu prensipleri şirketimizde kullanarak kadınların iş hayatındaki konumlarını güçlendirmeyi ve onları cesaretlendirmeyi hedefliyoruz.”

7 prensip var

BM Kadın Birimi (UN Women) ve UN Global Compact ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında ve toplumsal hayatta kadınların güçlenmesi için, her sektörde uygulanabilecek 7 temel prensip sunuyor.

Bu prensipler şunlardan oluşuyor:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  • Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  • Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  • Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  • Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

BİR CEVAP BIRAK